Chicago PD Season 1Ep.1-15 (จบ) ซับไทย

ดูซีรี่ย์ฝรั่ง Chicago PD Season 1 ซับไทย

nup_165083_0001 chicago pd season 2 key art+iliketowatchtvblogspot

เรื่องย่อ Chicago.PD
“Chicago PD” จะเป็นซีรี่ส์ที่แยกตัวออกมาจาก Chicago Fire ซึ่งเป็นเรื่องราวการทำงานของตำรวจเมืองชิคาโค เขต 21 ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่มที่ทำงานแตกต่างกัน คือชุดตำรวจในเครื่องแบบและชุดตำรวจสืบสวน

Chicago PD Season 1 Ep.1-1 / สำรอง1
Chicago PD Season 1 Ep.1-2 / สำรอง1
Chicago PD Season 1 Ep.1-3 / สำรอง1

Chicago PD Season 1 Ep.2-1 / สำรอง1
Chicago PD Season 1 Ep.2-2 / สำรอง1
Chicago PD Season 1 Ep.2-3 / สำรอง1

Chicago PD Season 1 Ep.3-1 / สำรอง1
Chicago PD Season 1 Ep.3-2 / สำรอง1
Chicago PD Season 1 Ep.3-3 / สำรอง1

Chicago PD Season 1 Ep.4-1 / สำรอง1
Chicago PD Season 1 Ep.4-2 / สำรอง1
Chicago PD Season 1 Ep.4-3 / สำรอง1

Chicago PD Season 1 Ep.5-1 / สำรอง1
Chicago PD Season 1 Ep.5-2 / สำรอง1
Chicago PD Season 1 Ep.5-3 / สำรอง1

Chicago PD Season 1 Ep.6-1 / สำรอง1
Chicago PD Season 1 Ep.6-2 / สำรอง1
Chicago PD Season 1 Ep.6-3 / สำรอง1

Chicago PD Season 1 Ep.7-1 / สำรอง1
Chicago PD Season 1 Ep.7-2 / สำรอง1
Chicago PD Season 1 Ep.7-3 / สำรอง1

Chicago PD Season 1 Ep.8-1 / สำรอง1
Chicago PD Season 1 Ep.8-2 / สำรอง1
Chicago PD Season 1 Ep.8-3 / สำรอง1

Chicago PD Season 1 Ep.9-1 / สำรอง1
Chicago PD Season 1 Ep.9-2 / สำรอง1
Chicago PD Season 1 Ep.9-3 / สำรอง1

Chicago PD Season 1 Ep.10-1 / สำรอง1
Chicago PD Season 1 Ep.10-2 / สำรอง1
Chicago PD Season 1 Ep.10-3 / สำรอง1

Chicago PD Season 1 Ep.11-1 / สำรอง1
Chicago PD Season 1 Ep.11-2 / สำรอง1
Chicago PD Season 1 Ep.11-3 / สำรอง1

Chicago PD Season 1 Ep.12-1 / สำรอง1
Chicago PD Season 1 Ep.12-2 / สำรอง1
Chicago PD Season 1 Ep.12-3 / สำรอง1

Chicago PD Season 1 Ep.13-1 / สำรอง1
Chicago PD Season 1 Ep.13-2 / สำรอง1
Chicago PD Season 1 Ep.13-3 / สำรอง1

Chicago PD Season 1 Ep.14-1 / สำรอง1
Chicago PD Season 1 Ep.14-2 / สำรอง1
Chicago PD Season 1 Ep.14-3 / สำรอง1

Chicago PD Season 1 Ep.15-1 / สำรอง1
Chicago PD Season 1 Ep.15-2 / สำรอง1
Chicago PD Season 1 Ep.15-3 / สำรอง1

"); var chkmd = new MobileDetect(window.navigator.userAgent); if ( chkmd.mobile() ) { innity_pub = "5487e79fa0ccd0b79e5d4a4c8ced005d"; innity_zone = "54213"; }else{ innity_pub = "5487e79fa0ccd0b79e5d4a4c8ced005d"; innity_zone = "54212"; }